พระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธาน โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 พระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม อาคารพระพรหมเวที